Tuesday, October 10, 2017

I.C.I.

Dintotdeauna prin ICI eu am înțeles Institutul de Cercetări în Informatică. Așa l-am perceput eu, ca pe citadela informaticii româneșțti și așa va rămâne întipărit în mintea mea pentru totdeauna pentru că acolo:
- s-au derulat cele mai importante ducruri din informatică;
- au lucrat cei mai buni cercetători din informatică;
- s-au publicat lucrări dintre cele mai deosebite;
- soarele răsărea în informatică din România de la ICI.
În Hotărârea nr. 1312/1973 privind aplicarea Decretului nr. 499/1973 referitor la organizarea unitara a activitatii de informatica si unele masuri pentru imbunatatirea elaborarii sistemelor de conducere economică, publicată în M.Of. al României și aflată în vigoare de la 06 octombrie 1973 până la 13 ianuarie 1998 se vorbește de înființarea Institutului central pentru conducere si informatica, adică prescurtat ICCI care era:
- titular direct al planului de stat in domeniul tehnicii de calcul pentru indicatorii de investitii si 
  import corespunzatori dotarii cu utilaje de calcul a economiei nationale, inclusiv indicatorii aferenti 
  activitatii proprii in acest domeniu;
- titular de plan pentru ceilalti indicatori privind activitatea proprie;
- deținătorul indicatorii de plan munca si salarii, investitii si plan valutar, precum si creditele  
  bugetare  aferente activitatilor trecute la Institutul central pentru conducere si informatica de la 
  Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie, Ministerul Muncii si comitetele executive ale 
  consiliilor populare pentru trimestrul IV 1973, se preiau de catre Institutul central pentru conducere 
  si informatica pe baza de protocol.
În aprilie 1985 are loc o restructurare în informatică prin crearea ICSIT-TCI din două institute distincte, ICI și ITC, rezultând un conglomerat cu numele  Institutului de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Tehnică de Calcul şi Informatică, crezându-se că o astfel de abordare va determina un mod de gândire integrat la nivel de hardware și de software, fără ca cei ce au gândit o astfel de strcutră să frealizeze că domeniile sunt ortogonale de tip colaborativ dar nu inclusiv. Rezultatul s-a văzut și după 1989 fiecare institut și-a văzut de drumul său, megastructura nefiind nici viabilă și nici operațională, căci operația de concatenare, mai ales fizică, nu a avut nicio finalitate.
În toată istoria sa ICI s-a remarcat în lumea informaticii prin elaborarea de:
- studii și cercetări;
- metodologii;
- articole științifice;
- cărți de informatică;
- volume ale conferințelor;
- proiecte majore.
Fașă de alte institute de cercetări care și-au încetat activitatea la câțiva ani de la Revoluția din 1989, ICI nu numai că nu a dispărut, ci s-a dezvoltat rămânând reper pentru lumea științifică din informatica de la noi din țară prin tot ceea ce se produce în laboratoarele sale.
La ICI se realizează revistele de specialitate:
- Revista Română de Informatică şi Automatică
- Studies in Informatics and Control-SIC
caracterizatre prin ritmicitate, calitate și nivel științific deosebit de ridicat, ele încurajând pe toți care desfășoară activitate de cercetare în domeniul informaticii, atât de la noi, cât și din alte țări.
Este lăudabil că în anul 2012 afost publicată o monografie a profesorului Marius GURAN dedicată celei de a 40-a aniversări de existență a ICI, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, instituție care a contribuit determinant la dezvoltarea informaticii de la noi din țară.
În ICI au lucrat printre alții Margareta Drăghici, Dumitru Popescu, Dan Mihalca, Nicolae Comănescu, Constantin Sâmbotin, Gabriel Neagu, Florin Filip, Adrian Davidoviciu, Ion Dumitraşcu, Marcela Iosep, Ladislau Gaşpar, Florin Melenciuc, Ileana Trandafir, Constantin Vasiliu, Iulian Popa, Bogdan Teodorescu, Claudia Ionescu, Radu Bercaru, Dan Tufiş, Mihai Bărbuceanu, Ştefan Trăuşan, Liviu Badea, Nicolae Andrei, Cornel Resteanu, Eugen Stăicuţ, Adrian Mircea, Ştefan Panait, Gorun Manolescu, Rodica Hrin, Alexandru Balog, Constanţa Manoliu, Cornel Lepădatu, Gheorghe Răuţ, Angela Ioniţă, Ion Muntean, Gabriel Neagu, Alexandru Donciulescu, Iuliu Bara, Ilie Romeo, Gabriel Constantinescu, Marin Mihăilescu, Doina Banciu, Adrian Domide, Romulus Andrei, Mihai Jitaru, Florin Hărţescu, Rădulescu Banu Pierre, Claudia Ionescu, Adriana Alexandru, Liana Dogaru, Ana-Maria Borozan, Virginia Moraru, Marin Roşu, Mihai Varia, Stelian Niculescu, Eugen Diatcu, Gavril Gavrilescu, Mihai Vasilescu, Marin Barabancea, Gheorghe Curaj, Petre Birişteică, Paul Angelescu, Paul Colenati, Petre Andrei, Virgil Negoiţă, Ioan Georgescu, Marius Guran, Florin Păunescu, Nicolae Zaharia, Nicolae Badea, Alexandru Bîrsănescu, Dan Popescu, Marin Tudorache, Elena Mănescu,  Nicolae Antonescu, Zaharia Costache, Gabriel Neagu, Ion Rădoi, Sorin Marinescu, Cristian Antonescu, Gheorghe Vartolaş, Petre Preoteasa, Cezara Fotescu, Liliana Leu, Dumitru Prodan, Liana Dogaru, Constantin Amorţitu. Fiecare dintre aceștia erau nume importante pe domeniile lor de cercetare și erau cunoscuți și recunoscuți prin rezultatele pe care le prezentau în articole de revistă, în cărți publicate sau prin comunicările lor la conferințe importante pe probleme de informatică organizate fie la Cluj, fie la București, fie la Timișoara.

(10 octombrie 2017)

No comments:

Post a Comment